Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av coronaviruset som orsakar covid-19 i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via droppar i luften från hostningar och nysningar och inte via vatten eller avlopp.

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor.

Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av RNA från virus har gjorts i avloppsvatten som fått medial spridning. Viruset består av ribonukleinsyra (RNA) och proteiner. Se informationsbild från WHO och Unicef.

Läs mer om informationen på Svenskt Vattens hemsida

Här kan du se läsa om Svenskt Vattens övriga information om covid-19