Vad händer om ett teknikföretag drabbas av vattenavbrott? Det är en av frågorna som forskningsinstitutet RISE och Statens väg- och transportforskningsinstitut ska besvara i en ny studie som syftar till att stärka Sveriges infrastruktur.

Över hälften av allt vatten som används i Sverige används inom industrin. De flesta företag är beroende av vatten för en fungerande verksamhet, därför kan ett avbrott i vattenförsörjningen innebära att företag måste korrigera eller tillfälligt stänga verksamheten, vilket kan leda till ekonomiska förluster och förändrad arbetsbelastning för personal.

Just nu pågår en studie för att ta reda på hur olika näringar i Sverige påverkas ekonomiskt av kortvariga såväl som långvariga avbrott i vattenförsörjningen.

– Genom att samla in information om företagens ekonomiska konsekvenser av vattenavbrott ökar kunskapen om hur industri och samhälle påverkas av vattenbrist, säger Josefine Klingberg, projektledare på RISE.

Resultatet av studien blir ett underlag som kommer kunna användas som stöd vid investeringar för att stärka leveranssäkerheten av vatten.

– Vi vet att svensk industri är beroende av vatten – därför hoppas att denna studie kommer att bidra till att öka tillgången och leveranssäkerheten av vatten i Sverige, säger Josefine Klingberg.

Studien är öppen för samtliga företag som vill medverka, klicka här för att delta.