Sexton projekt på kommunernas avloppsreningsverk har i dagarna fått beviljat totalt upp till 85 miljoner kronor för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Ytterligare bidrag kan komma att beviljas 2019-2020.

Bidraget från Naturvårdsverket syftar inte bara till att fler verk ska införa avancerad rening av läkemedelsrester i utgående vatten, utan också till att öka kunskaperna om möjliga tekniska lösningar, projektering, installation och drift. Vissa av projekten är därför förstudier, medan andra är investeringsprojekt.

– Det behövs mera forskning kring det här. Bidragen innebär att flera kommer igång så att det blir mycket mera data från alla anläggningarna, säger Pernilla Bratt, VA-chef i Lidköpings kommun, i en kommentar till Cirkulation.

Lidköping tillhör de kommuner som har fått mest pengar, närmare 13,5 miljoner kronor. Det täcker 65 procent av den ozoneringsteknik de tänker satsa på i det nya Ängens avloppsreningsverk, som inom kort lämnas in för tillståndsansökan hos Mark- och miljödomstolen.

– Det är jätteroligt att vi fått så mycket. Redan tidigare har vi fått bidrag från EU, Länsstyrelsen och Boverket. Vi hoppas ju att det blir en pilotanläggning och då är det bra att vi får stöttning, säger Pernilla Bratt.

Flitigast med att söka har skånska kommuner varit och Simrishamn får störst beviljat bidrag, strax över 19 miljoner kronor. Det kommer väl till pass för dem eftersom kostnaderna för deras projekt “Morgondagens kommunala vattenrening” ökat.

Beviljade belopp förstudier (vissa inklusive kartering av läkemedel och/eller försök i pilotskala:
Borlänge Energi 1 035 000 kr
Borås Energi 549 000 kr
NSVA (Öresundsverket) 1 000 000 kr
NSVA (Lundåkraverket) 1 000 000 kr
Syvab 2 097 000 kr
VA Syd 1 607 400 kr
Vivab 2 214 936 kr
Växjö kommun 2 559 600 kr
Örebro kommun 270 000 kr

Beviljade belopp investeringsprojekt:
Kristianstads kommun 11 070 000 kr
Lidköpings kommun 13 494 972 kr
NSVA (H+) 6 033 600 kr
Simrishamns kommun 19 124 100 kr
Tierps Energi & Miljö 10 440 000 kr
Östra Göinge kommun 9 450 000 kr

Läs mer om satsningen på läkemedelsrening i Cirkulation här