Höstens första slussen.biz profil har sitt ursprung i Jämtland, är uppvuxen i Sundsvall, är ordförande i en branschorganisation i VA-branschen, har två chefsroller på ett stort konsultföretag och gillar att paddla kajak.

Här kommer utdrag från intervjun med Anette:

Naturligtvis är vi också nyfikna att få veta mer om Varim, branschorganisationen där vår Profil alltså är ordförande sedan maj i år och som är en av Slussen.biz många samarbetspartner.
– Varim är en branschorganisation och mötesplats för idag cirka 50 medlemsföretag, men vi vill gärna bli fler. Medlemmarna är idag konsultbolag, entreprenörer, produktleverantörer samt kemikalieleverantörer. Vi är alla verksamma på samma marknad och styrkan tillsammans är att vi har olika infallsvinklar och en stor samlad erfarenhet av behov och lösningar. Varim ska vara vår plats där vi tillsammans kan ge input, synpunkter och stöd till branschen, vara en remissinstans och speaking partner med till exempel Svenskt Vatten, myndigheter och politiker och vi vill gärna vara med och driva innovation i branschen. Själv har jag varit verksam i Varim sedan 2012 då jag kom tillbaka till vattenbranschen, varit aktiv i styrelsen sedan tre år och blev nyligen vald till ordförande.

Anette Seger menar att en viktig fråga för Varims medlemmar är upphandlingar.
– Idag finns det VA-huvudmän som inte får in ett enda anbud när man går ut med en förfrågan. Jag menar att vi måste förbättra affärsförståelsen och samverkan i branschen, effektivisera våra arbetssätt och verka för ett bättre affärsklimat. Jag har i många år sagt till Svenskt Vatten att de borde hjälpa sina medlemmar (VA-huvudmännen) att bli bättre på upphandling och Varim vill gärna vara en speaking partner där. Vi vill alla göra bra saker inom samhälls- och teknikutvecklingen och se till att skattepengarna används på bästa sätt.

Läs hela intervjun i slussen.biz här