Kompetensbrist utmanar VA-Sverige – vem har lösningen?

Det var titeln och frågan på seminariet.

Så, hade någon lösningen?
Panelen, som bestod av Varims ordförande Anette Seger, Daniel Hellström från Svenskt Vatten, Peter Larsson från Sveriges Ingenjörer, Per Nordenstam från Arbetsgivarorganisationen Sobona, Anna Dahlman Petri från WSP Sverige samt Mats Rostö från Nacka vatten och avfall AB, hade ingen specifik lösning men kom med många intressanta synpunkter kring hur vi kan ta oss an denna branschutmaning gemensamt.