Ulrika Johnsson, ordförande i Varims kemikaliegrupp

Varims kemikaliegrupp i debattartikel i Dagens Samhälle – Vi vill underlätta för kommuner och leverantörer att arbeta med komplicerade upphandlingar av kemikalier

Upphandlingen av VA-kemikalier är ett komplicerat område. Varim, branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling, såg tidigt ett behov av att lyfta dessa frågor gemensam och bildade därför en arbetsgrupp inom området för kemikalieupphandlingar. Gruppen består av representanter från branschens stora kemikalieleverantörer. Gruppen går nu ut i en gemensam vädjan till kommunerna för att förenkla och underlätta upphandlingen.

Bättre affärer för alla. Vi har arbetat fram förslag på stöd som ska underlätta arbetet för alla parter. Vårt mål är att skapa en väl fungerande marknad, som leder till tydliga affärer för både beställaren och leverantörer. Det tjänar alla på. Vi uppmanar nu branschen att använda det underlag som vi arbetat fram och att komma med input till hur det kan förbättras.

Varim har även sammankallat en referensgrupp med personer som har erfarenhet av kemikalieupphandling från olika kommuner. Även de bekräftar bilden som komplicerad. Problemet har sin utgångspunkt i att den som upphandlar kemikalier till vatten- och reningsverk ofta inte har tillräcklig kunskap om hur, och till vad, de ska användas. Det är därför svårt att ställa rätt frågor till leverantören. Det är också svårt att skaffa sig en relevant bild av utvecklingen inom området. Vilka nya produkter som dyker upp och hur bra de är.

Vår bransch har högt ställda miljö-, kvalitets- och säkerhetskrav och vi är angelägna om att knyta nära kontakt med användarna så vi vet att de får tillgång till vårt utvecklingsarbete. Därför är det viktigt att det här samarbetet kommer igång på allvar!

Offentlig upphandling står för omkring en femtedel av Sveriges totala BNP, uppskattningsvis 634 miljarder kronor. Med sin köpkraft har därmed kommuner, landsting och regioner en verklig möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Det är viktigt att man redan från början funderar över hur man ska tänka kring avtalstyper och hur kemikalierna ska utvärderas. Varims arbetsgrupp för upphandling av VA-kemikalier arbetar för att inköp ska ske på ett enkelt sätt och samtidigt uppfylla köparens behov, vilket har resulterat i rekommendationer, mallar och stöd för upphandling av kemikalier. Det består av förslag till anbudsförfrågan, sanningsförsäkran, avtalsvillkor och checklista på skallkrav.

Vi förespråkar bland annat att inköparna och leverantörerna har en tidig dialog, så att vi kan klara ut vissa frågor redan innan förfrågningsunderlaget skickas ut. På så sätt kan man spara tid och undvika att problem uppstår.

Läs artikeln ”Kemikalier komplicerar kommunala upphandlingar” här