Landets VA-nät är ålderstigna och har inte alls underhållits i den takt som krävs. Miljarder fattas. Detta kan få förödande konsekvenser eftersom dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Ansvar måste utkrävas, säger Jenny Sonesson, Göteborgs Posten.

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och VA-näten utgör Sveriges i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Trots detta är den svajande kvaliteten i dricksvattenleveransen över stora delar av landet något som få engageras av eller ens känner till.

I höstas genompålades en huvudvattenledning i Göteborg vilket ledde till att kokningsrekommendation utfärdades i stora delar av staden för förtäring, tandborstning och matlagning. I våras fick trafiken på Hisingen tillfälligt ledas om på grund av en större vattenläcka. Liknande situationer uppstår nästan dagligen över hela landet.

Läs hela gör VA-näten till valfråga här