Det är viktigt att vi synliggör de utmaningar som finns och försöker placera dem på den politiska agendan. Just nu är behovet av utbildade ingenjörer inom VA-sektorn stort och vi behöver hjälpas åt för att lösa det.

Det berättar Daniel Hellström, utvecklingsledare på Svenskt Vatten. Tillsammans med temagruppen Vatten & Miljö inom Sveriges Bygguniversitet arrangerade de, med stöd av branschorganisationen Varim, en workshop med fokus på universitetsutbildning inom vattenområdet. Medverkande var representanter från de tekniska högskolorna, kommunerna, konsult- och entreprenadvärlden.Det var en mycket bra dag, konstaterar Elin Steinberg, tillförordnad generalsekreterare på Varim. Inom VA-branschen har vi stora behov av utbildad och kunnig arbetskraft. Och det är alltid bra att söka gemensamma lösningar och lära av varandra. Ingen vinner på att vi slåss om arbetskraften!

Brist på ingenjörer
Under senare år har ett antal frågor kring kompetensförsörjning och framtida inriktning vad gäller utbildning inom vattenområdet väckts både inom akademin och branschen.

Vi är oroliga för att branschen inte kan rekrytera kvalificerade ingenjörer i framtiden, förklarar Daniel. Därför är det viktigt att vi träffar högskolorna och informerar om våra behov, samtidigt som vi hör hur de lägger upp sin utbildning och vilket utbud som finns.

En undersökning vi har låtit göra visar på ett behov av att nyrekrytera cirka 100 ingenjörer/år inom den kommunala sektorn. Då tillkommer ju konsulter och den privata sektorn.
Läs hela referatet om “Bransch och högskolor i gemensam workshop om ingenjörsbrist”